Catalogus

Aan het laden
Gebruikte filters
Rubriek
Alle.

27 onderdelen

Verwijderen

Delen

Mensen met wie je deze URL deelt, zien mogelijk niet dezelfde studieobjecten als jij, vanwege verschillen in zichtbaarheidsintellingen en rechten.
Kopieer de link naar het klembord
Nieuw
Studieartikels nr. 5 september - oktober 2023

Deze cursus bevat als studiemateriaal drie artikels die verschenen in het vijfde Huisarts Nu-nummer van september - oktober 2023. Het studiemateriaal behandelt daarbij twee thema's, nl. transgenderzorg en mastitis. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Algemeen
Hartklepaandoeningen

Deze e-learning geeft een opfrissing van de fysiopathologie van hartklepaandoeningen met extra focus op aortaklepstenose. Via audio-fragmenten kan geoefend worden hoe hartklepaandoeningen klinken door de stethoscoop.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Cardiovasculair Stelsel
Chronische pijn

Deze e-learning over chronische pijn gaat dieper in op de neurofysiologie van pijn (deel 1) en het effectieve pijnmanagement (deel 2), beide vanuit een biopsychosociaal perspectief.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 2 uur
Categorie: Algemeen
Studieartikels nr. 4 juli - augustus 2023

Deze cursus bevat als studiemateriaal drie artikels die verschenen in het vierde Huisarts Nu-nummer van juli - augustus 2023. Het studiemateriaal behandelt daarbij twee thema's, nl. long covid en tinnitus. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Algemeen
Studieartikels nr. 3 mei - juni 2023

Deze cursus bevat drie artikels en een steekkaart die verschenen in het derde Huisarts Nu-nummer van 2023. Dit studiemateriaal behandelt daarbij drie thema's, nl. acute keelpijn, difterie en meningokokkenvaccinatie. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Algemeen
Studieartikels: Acne en Geldzorgen

Deze cursus bevat drie artikels en een steekkaart die verschenen in het tweede Huisarts Nu-nummer van 2023 alsook een richtlijn. Dit studiemateriaal behandelt 2 thema's, nl. acne en geldzorgen. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Algemeen
Studieartikels: Abortus en Hartfalen

Deze cursus bevat drie artikels die verschenen in het eerste Huisarts Nu-nummer van januari - februari 2023. De drie artikels behandelen de thema's abortus en hartfalen. Deze artikels vormen het studiemateriaal waarbij een test hoort om de opgedane kennis te toetsen.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Algemeen
Studieartikels - Statines, PrEP en Cushing

Deze cursus bevat drie artikels die verschenen in het zesde Huisarts Nu-nummer van november - december 2022. De drie artikels behandelen elk een verschillend onderwerp, nl. statines, PrEP en Cushing. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Algemeen
Studieartikels - Thema vasculaire ziekten

Deze cursus bevat een artikel dat verscheen in het vijfde Huisarts Nu-nummer van 2022 rond het thema vasculaire compressiesyndromen en de NHG-standaard rond diepveneuze trombose en longembolie. Bij dit studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Cardiovasculair Stelsel
Studieartikels - Thema voeding

Deze cursus bevat als studiemateriaal twee artikels rond voeding die verschenen in het Huisarts Nu-nummer van juli - augustus 2022, alsook een verwijzing naar de NHG-richtlijn rond Obesitas. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Algemeen
Ernstig astma

Deze e-learning gaat in op de rol die je als huisarts kan opnemen in de diagnostiek en behandeling van ernstig astma. De definitie en (differentiële) diagnose komen ook aan bod, alsook de behandelopties en welke patiënten een doorverwijzing naar de pneumoloog verdienen.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Luchtwegen
Gezondheidsgids Domus Medica

In deze e-learning leert u werken met de digitale Gezondheidsgids van Domus Medica (GGDM): een e-form, ingebouwd in het EMD, dat via een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst een persoonlijk leefstijladvies aan de patiënt formuleert.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Algemeen
Dematerialisatie of papierloos voorschrijven: alle veranderingen toegelicht

Door de dematerialisatie is het mogelijk om medicatie voor te schrijven en af te leveren zonder een bewijs van elektronisch voorschrift. In deze e-learning bespreken we de wijzigingen, als gevolg van de dematerialisatie, op de manier van werken van verschillende zorgverleners.
Rubriek: Ethiek en economie
Duur: 0,5 uur
Categorie: Algemeen
Prikkelbaredarmsyndroom

Prikkelbaredarmsyndroom is een frequent voorkomende aandoening die een grote impact heeft op de levenskwaliteit van de patiënten die hieraan lijden. In deze e-learning leer je alles over de pathofysiologie, diagnose en behandeling van deze complexe aandoening.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1,5 uur
Categorie: Spijsvertering
Diabetes mellitus type 2

Doorheen de jaren is de manier waarop patiënten met diabetes mellitus type 2 behandeld worden sterk veranderd alsook de behandeling. In deze interactieve e-learning worden deze wijzigingen m.b.t. diabetes mellitus type 2 één voor één besproken.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 2,5 uur
Categorie: Endocriene klieren, stofwisseling en voeding
Veilige communicatie in de zorg

Gezondheidsgegevens bevatten gevoelige informatie waardoor er, zeker in de zorg, nood is aan duidelijkheid over hoe je correct en veilig gegevens verzamelt en communiceert. In deze e-learning leer je alles over GDPR en veilig communiceren in de zorg.
Rubriek: Ethiek en economie
Duur: 1,5 uur
Categorie: Algemeen
Risicovechtsport

In deze e-learning komen de basisprincipes aan bod die je als toezichthoudende arts bij risicovechtsporten nodig hebt voor de begeleiding voor, tijdens als na de wedstrijd.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1,5 uur
Categorie: Bewegingsapparaat
Partnergeweld

De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om partnergeweld te identificeren en aan te kaarten.
Rubriek: Ethiek en economie
Duur: 1 uur
Categorie: Sociale problemen
Opioïden

Schaaf je kennis over opioïden bij via deze e-learning die naast theorie ook de praktische aanpak behandelt!
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 30 minuten
Categorie: Algemeen
Kindermishandeling

De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om kindermishandeling te identificeren en aan te kaarten.
Rubriek: Ethiek en economie
Duur: 1,5 uur
Categorie: Sociale problemen
Patiëntenportalen - De patiënt, zijn gezondheidsgegevens en ik als zorgverlener.

Via deze e-Learning kan je ontdekken waar alle patiëntenportalen vandaan komen, welke info ze bevatten en welke medische gegevens voor zorgverleners en patiënten juist beschikbaar zijn.
Rubriek: Ethiek en economie
Duur: 60 minuten
Categorie: Algemeen
Cardiovasculaire risicobepaling

Het vroegtijdig behandelen van belangrijke risicofactoren vermindert mortaliteit en morbiditeit. Hierbij is er een belangrijke taak voor huisartsen weggelegd.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 30 minuten
Categorie: Cardiovasculair Stelsel
Ouderenmis(be)handeling

De mis(be)handeling van ouderen is een frequent en onderschat fenomeen met een grote impact op de gezondheid van de oudere. De huisarts bevindt zich in een ideale positie om ouderenmis(be)handeling (OMB) te identificeren en aan te kaarten.
Rubriek: Ethiek en economie
Duur: 1 uur
Categorie: Sociale problemen
Teken: ziekte van Lyme en tekenencefalitis

Deze e-learning wil artsen duidelijk informeren over de mogelijke gevolgen van tekenbeten. We kaderen zowel de ziekte van Lyme als tekenencefalitis en focussen op preventie, opsporing en behandeling.
Rubriek: Algemene geneeskunde
Duur: 1 uur
Categorie: Huid
Dikkedarmkankerscreening

Dikkedarmkankerscreening is meer dan enkel het bevolkingsonderzoek met een cruciale rol voor de huisarts. Deze e-learning behandelt de incidentie van dikkedarmkanker, de risicofactoren, maar ook risicoinschatting en correct medisch beleid komen aan bod.
Rubriek: Ethiek en economie
Duur: 30 minuten
Categorie: Spijsvertering
Predistributie kaliumjodidetabletten

Deze e-learning gaat over de predistributie van jodiumtabletten als beschermingsmaatregel bij een nucleair ongeval, om als arts vlot gezondheidsgerelateerde vragen van de bevolking te kunnen beantwoorden, maar ook de boodschap van de overheid duidelijk over te dragen.
Rubriek: Ethiek en economie
Duur: 30 minuten
Categorie: Endocriene klieren, stofwisseling en voeding
Borstkankerscreening

Deze e-learning gaat in op de vroegtijdige diagnostiek en screening van borstkanker in het kader van het systematisch bevolkingsonderzoek, waarbij de huisarts een sleutelrol speelt wat betreft de participatie alsook kwaliteit van de screening.
Rubriek: Ethiek en economie
Duur: 30 minuten
Categorie: Geslachtsorganen vrouw, inclusief borsten