Tekst

Met dit filter kunt u informatie filteren op basis van een vrije formuliertekst.

Het filter heeft de volgende opties:

  • bevat - deze optie staat alleen informatie toe die de ingevoerde tekst bevat (als er geen tekst is ingevoerd, dan is het filter uitgeschakeld)
  • bevat niet - deze optie staat alleen informatie toe die de ingevoerde tekst niet bevat (als er geen tekst is ingevoerd, dan is het filter uitgeschakeld)
  • is gelijk aan - deze optie staat alleen informatie toe die gelijk is aan de ingevoerde tekst (als er geen tekst is ingevoerd, dan is het filter uitgeschakeld)
  • begint met - deze optie staat alleen informatie toe die begint met de ingevoerde tekst (als er geen tekst is ingevoerd, dan is het filter uitgeschakeld)
  • eindigt met - deze optie staat alleen informatie toe die eindigt met de ingevoerde tekst (als er geen tekst is ingevoerd, dan is het filter uitgeschakeld)
  • is leeg - deze optie staat alleen informatie toe die gelijk is aan een lege string (de ingevoerde tekst wordt genegeerd)